روضه رضوان

الا بذکر الله تطمئن القلوب

روضه رضوان

الا بذکر الله تطمئن القلوب

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ


این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی باز آابوسعید ابوالخیر

نظرات (۲)

غرق گنه ناامید مشو زدرگاه ما
که عفو کردن بود در همه دم کارِ ما
توبه شکستی بیا هرآنچه هستی بیا
امیدواری بجوی ز نام غفار ما
بنده شرمنده تو،خالق بخشنده من
بیا بهشتت دهم مرو تو در نار ما
در دل شب خیز و ریز قطره اشکی ز چشم
که دوست دارم کند گریه گنهکار ما...
پاسخ:
شعر زیبایی بود،ای کاش شاعرش رو هم مینوشتید. 
حبیب چایچیان
پاسخ:
ممنون